Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa.


Pohjois-Savon senioripiirin edunvalvonta

Savon liiton Ikäihmisten valtuuskunnan tehtävänä on ikäihmisten mielipiteiden kartoitus ja muodostaa niiden pohjalta aloitteita ja kannanottoja maakunnan keskeisistä kehittämissuunnitelmista. Tehtävänä on myös ikäihmisille tärkeiden palvelukäytäntöjen välittäminen paikallistason toimijoiden tietoon.

Ota yhteyttä tarvittaessa Seniorijäseniin: Pohjois-Savon liiton Ikäihmisten valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Risto Lyytikäinen ja sihteeri on Ritva Lampainen. Hän on myös Senioriliiton liittohallituksen jäsen.  Muussa edunvalvonnassa piirin sisällä ovat:

Kuopion Vanhusneuvoston puheenjohtajana on Senioreista Erkki Kukkonen, joka on myös Kuopion Eläkeläisjärjestöjen Yhteistoimikunnan puheenjohtaja. Viimeksi mainitun jäsen on myös Ritva Lampainen.

Siilinjärven Vanhusneuvostossa on jäsenenä Liisa Voutilainen. Varkauden Vanhusneuvostossa on jäsenenä Pertti Laitinen ja  Iisalmen Ikäihmisten neuvostossa jäsenenä on seniori Risto Pehkonen.


Valtakunnallinen edunvalvonta

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestöEETU ry..


*Kunnan valtuustot ovat valinneet vanhusten asioita käsittelemään Ikäihmisten neuvostoja. Neuvostoihin valitaan EETUn jäsenjärjestöjen ja muidenkin ikäihmisten organisaatioiden jäseniä. Valmisteilla olevassa Vanhuslaissa ne noteerataan virallisesti neuvoa antavaksi ja kuultavaksi.