Piirin toimintaa 2012-13

POHJOIS-SAVON KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY:n syyskokous Varkaudessa 23.11.2012

Kokouksen alussa Varkauden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Risto Husu piti katsauksen  työllisyystilanteesta, taloudellisista näkymistä ja vaalien jälkeisestä poliittisesta paikkajaosta Varkaudessa. Vaikka taloudelliset näkymät ovat huolestuttavia, hän korosti positiivista ajattelua ja yhteistyötä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Korhonen ja sihteeriksi Åke Qvarnström. Paikalla oli 20 jäsentä eri yhdistyksistä.

Piirihallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2013 valittiiin Ritva Lampainen Kuopiosta.

Piirihallituksen jäseniksi (12 jäsentä) valittiin seuraavat henkilöt:

 • Irma Antikainen, Ylä-Savon Kansalliset Seniorit ry
 • Matti Kauppinen, Ylä-Savon Kansalliset Seniorit ry
 • Ritva Antila-Mäkinen, Ylä-Savon Kansalliset Seniorit ry
 • Marja-Liisa Kilpeläinen, Varkauden Kansalliset Seniorit ry
 • Hannu Takkunen, Varkauden Kansalliset Seniorit ry
 • Pekka Markkanen, Varkauden Kansalliset Seniorit ry
 • Leena Tuppurainen, Kuopion Kansalliset Seniorit ry
 • Seppo Torsti, Kuopion Kansalliset Seniorit ry
 • Seppo Korhonen, Kuopion Kansalliset Seniorit ry
 • Erik Ongelin, Kuopion Kansalliset Seniorit ry
 • Ilona Rantala, Koillis-Savon Kansalliset Seniorit ry
 • Anneli Puurunen, Siilinjärven Kansalliset Seniorit ry

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat:

 • Åke Qvarnström, hallituksen ulkopuolinen sihteeri
 • Risto Pehkonen, piirin ATK-vastaava
 • Raimo Pirilä, liittovaltuuston jäsen

Toiminnantarkastajiksi valittiin Eero Korhonen ja Erkki Kukkonen sekä varalle Marja Salonen ja Osmo Naakka.

Kokous antoi seuraavan julkilausuman:

Tulevassa vanhuspalvelulaissa on monia ikäihmisille tärkeitä asioita. Toteamme tyydytyksellä, että laki määrää kunnan tekemään ikäihmisten palvelusuunnitelman valtuustokausittain ja että palvelujen riittävyyttä ja laatua on arvioitava vuosittain. Hienoa on edelleen, että lain mukaan hoito ja huolenpito toteutettaisiin ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa ja että avio- tai avoliitossa eläviä ikäihmisiä ei saisi erottaa eri hoitopaikkoihin elämän loppuhetkinä. Ilahduttavia kirjauksia laissa ovat myös riskiryhmiin kuuluville vanhuksille kunnan toimesta järjestettävät neuvontapalvelut, terveystarkastukset sekä vastaanotot tai kotikäynnit.

Me seniorit olemme seuranneet huolestuneina kuntien ja valtion vaikeuksia hoitaa lisääntyviä velvoitteita nykyisessä taloustilanteessa. Ikäihmisten inhimilliset palvelut vaativatkin käytännössä paitsi hyvin organisoituja kunnallisia ja yksityisiä palveluja myös omaisten ja vapaaehtoisten kasvavaa vastuunottoa läheisistä.

Tervehdimme ilolla vanhusneuvostojen muuttumista lakisääteisiksi, jolloin eri kunnissa vanhusneuvostojen kokoonpanot ja päätöksentekomahdollisuudet lienevät suunnilleen vertailukelpoisia. Senioripiiri ehdottaa, että vanhusneuvostoissa olisi mahdollisimman monta eläkeläisjärjestöjen edustajaa.

Pohjois-Savon Kansallisen Senioripiirin jäsenyhdistykset ja muut eläkeläisjärjestöt antavat virike- ja kerhotoiminnoillaan tärkeän vapaaehtoispanoksen ikäihmisten henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Tervetuloa mukaan joukkoomme!

Kokouksen päätteeksi Kansallisen Senioriliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja Marjatta Nykänen kertoi liiton terveiset ja kävi läpi ajankohtaisia asioita mm. yhdistysten puheenjohtajille järjestettävästä koulutuksesta.

PIIRIN KEVÄTKOKOUS ON LA 23.3.2013 klo 10.00 Suokadun palvelutalossa. Tilaisuus aloitetaaan koulutustilaisuudella

VUODEN TEEMA:
Seniorit ajassa mukana.

Toimitaan eri vaikutuskanavien kautta
ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi
.
 

JÄRJESTÖTOIMINTA

* senioritoimintaa elvytetään ja tehostetaan piirin jäsenyhdistyksissä sekä kasvatetaan jäsenmääräämme.  Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan mielekkyyteen ja ajankohtaisuuteen.

* tehostetaan pyrkimyksiä parantaa yhteistoiminnassa eri eläkeläispiirien kanssa eläkeläisten mahdollisuuksia osallistua heitä koskevien päätösten valmisteluun ja tekoon.

* sääntömääräiset piirikokoukset ja hallituksen kokoukset

* koulutustapahtumat, kulttuuri-ja virkistäytymistilaisuudet

* eläkeläisten edunvalvonnan tavoitteiden saavuttaminen EETU ry:n jäsenyyden avulla

* Piiri tiedottaa toiminnastaan yhdistyksille lähetettävillä jäsenkirjeillä ja verkkosivullaan osoitteessa www.senioriliitto.fi > Pohjois-Savon Kansallinen Senioripiiri ry