Järjestötoimintaa

                            takaisin alkuun

* senioritoimintaa elvytetään ja tehostetaan piirin jäsenyhdistyksissä sekä kasvatetaan jäsenmääräämme.  Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan mielekkyyteen ja ajankohtaisuuteen.

* tehostetaan pyrkimyksiä parantaa yhteistoiminnassa eri eläkeläispiirien kanssa eläkeläisten mahdollisuuksia osallistua heitä koskevien päätösten valmisteluun ja tekoon.

* sääntömääräiset piirikokoukset ja hallituksen kokoukset

* koulutustapahtumat, kulttuuri-ja virkistäytymistilaisuudet

* eläkeläisten edunvalvonnan tavoitteiden saavuttaminen EETU ry:n jäsenyyden avulla

* Piiri tiedottaa toiminnastaan yhdistyksille lähetettävillä jäsenkirjeillä ja verkkosivullaan osoitteessa www.senioriliitto.fi > Pohjois-Savon Kansallinen Senioripiiri ry