25 v-juhlaa

Pohjois-Savon Kansallinen Senioripiiri juhli toimintansa  25 – vuotisjuhlaa 22.1. 2011 Kuopiossa.  ( ON )
                                   Takaisin alkuun                  
Kuopiossa pidetyn tilaisuuden juhlapuhujaksi oli kutsuttu Kansallisen senioriliitto ry:n puheenjohtaja Jouni Mykkänen.
Juhlapuheessaan hän toi esille mm.

"Eläkepolitiikan käytännön toteutuksen kannalta olisi hieno saavutus, jos eläkeläisten edustavimmat järjestöt otettaisiin automaattisesti mukaan jo heitä koskevien säännösten valmisteluun. Tällöin voitaisiin omaksua nelikanta-järjestelmä nykyisen kolmikannan sijaan.

 Eläkeläisten kentällä vallitsee yleistä tyytymättömyyttä esimerkiksi lähes 15 vuotta voimassa olleeseen taitettuun indeksiin ja viime vuoden alussa käytäntöön otettuun elinaikakertoimeen. Eläkeläiset eivät vaadi erityisetuja, vaan samanlaista ostovoiman suhteellista osuutta kuin muutkin väestöryhmät. Taitetun indeksin yhteydessähän eläkeläisille kohdistuu vain viidesosa kulloisistakin palkkojen nousuista.”

Juhlan muusta ohjelmasta mainittakoon Senioripiirin puheenjohtajan Kari Illnerin tervehdyssanat,  Kuopion Seniorikuoron lauluesitykset,  johtajanaan  Juha Komulainen ja Rauni Komulainen pianolla säestäen.

Ansiokkaasti kootun historiikin piiriyhdistysten toiminnasta esitti Erik Ongelin. Historiikin loppuosassa hän toi esille selkeän huolensa yhdistysten vastuuhenkilöiden jaksamisesta.
”Viime vuosina jäsenistön ikääntyessä on ollut havaittavissa se huolestuttava kehitys, että yhdistyksissä on tehtäviä alkanut kerääntyä enenevässä määrin samoille hartioille. Tässä ilmiössä on se vaara, että jaksamisen problematiikka alkaa konkretisoitua samoin, kuin  pitkäaikaissairastapauksessa tehtävien hoitamatta jääminen. Näin ollen mielestäni kaikkien edun mukaista on säännöissä mainitun tehtävien kierrättämisen mielekkyys, jolloin itse kukin vuoron perään pääsee johtamaan toimintaa ja toteuttamaan ideoitaan, joita meillä osaavilla senioreilla toki riittää.
Älkääkä unohtako näkyvän tunnustuksen jakamista: ansiomerkit on sitä varten keksitty. Jakakaa niitä mieluummin liian paljon kuin liian säästeliäästi.”


Historiikin jälkeen kuulimme Kuopion Salonkiorkesteria eli ”Salibändiä” kuten he itse orkesteriaan kutsuvat. 
Juhlassa muistettiin myös ansioituneita jäseniä ansiomerkillä tunnustuksena toiminnastaan liiton tarkoitusperien hyväksi.
Kultaiset ansiomerkin saivat Ylä-Savosta: Salme Argillander, Hilkka Partanen ja Osmo Naakka, Kuopiosta: Eero Korhonen ja Varkaudesta: Eila Sopanen.
Hopeisen ansiomerkin saivat Kuopiosta: Mikko Korhonen ja Leena Tuppurainen, Siilinjärveltä: Seija Helve, Anna-Maija Niskanen ja Kari Illner.

Kuopion kaupungin, kaup. hall. pj:n Sari Raassinan ja Kuopion ortod. seurakunnan kirkkoherran Timo Honkaselän tervehdysten jälkeen tilaisuuden päätössanat esitti P-S:n Kansallisen Senioripiirin vpj. Mikko Korhonen.
Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun ”Savolaisen lauluun.”

Isot kiitokset juhlan puuhahenkilöille mm. Kuopion senioriopettajien pj:lle Leena Tuppuraiselle, Ritva Lampaiselle ja Senioripiirin siht. Åke Qvarnströmille.
Lisää kuvia                                                                                                                            (päiv. 30.5. 2011/on)
 

Juhlapuheen Senioripiirin 25-vuotisjuhlassa piti Senioriliiton puheenjohtaja Jouni Mykkänen